En diskografi är en systematisk, ofta kronologisk sammanställning av skivinspelningar (och stundtals andra typer av fonogram, t ex fonografcylindrar). En diskografi kan omfatta exempelvis inspelningar av en viss enskild artist, inom en viss musikalisk genre, på ett speciellt skivbolag eller viss typ av skiva (till exempel 78-varvare). En mycket ambitiös variant är så kallade ”nationaldiskografier” som omfattar samtliga skivinspelningar från ett helt land.

Diskografin som genre började utvecklas under 1930-talet, främst inom den tidiga jazzforskningen.

I Sverige bedrivs diskografisk forskning och publikationsverksamhet främst av ”Avdelningen för audiovisuella medier” vid Kungliga biblioteket (tidigare Statens ljud- och bildarkiv, SLBA), vilken också tillhandahåller ett antal diskografiska databaser via internet.