Köhn Knutsson & Trio X

 

 

Succé för Jeanette Köhn, Jonas Knutsson & Trio X på sin turné i Uppland under februari 2016.

Söndagen den 21 februari fick Enköpingspubliken uppleva en konsert på mycket hög nivå när de samspelta improvisationsmusikerna i Trio X Lennart Simonsson piano, Per V Johansson bas, Joakim Ekberg trummor musicerade tillsammans med två artister i världsklass: sångerskan Jeanette Köhn och saxofonisten Jonas Knutsson.

Det blev ett lyckat möte mellan fem fantastiska musiker som tillsammans skapade en variationsrik och omtumlande musik i unik sammansmältning mellan klassisk musik, folkmusik, visa och jazz.

Varför blev konserten så lyckad? Till stor del beror det på att de fem musikerna i grunden har samma attityd till sitt musicerande. Dels delar de en nyfiken öppenhet att låta sig inspireras av olika musikaliska genrer och dels är de besjälade av viljan att utforska och utvidga sina musikaliska uttrycksmöjligheter. I den meningen är de alla både nydanande och gränsöverskridande. Deras gemensamma ambitioner kom tydligt fram under konserten, dels i repertoarvalet och dels i sättet att arrangera och spela musiken. En annan förutsättning för det lyckade resultatet var att de alla dessutom är utomordentligt skickliga musiker på sina respektive instrument, både som ensemblemusiker och solister.

Omtumlande upplevelse

Konserten blev en härligt omtumlande upplevelse. Ensemblens instrument utnyttjades skickligt och smakfullt i olika kombinationer för att skapa musikalisk omväxling och spännande klanger. Jeanettes vackra och tonsäkra röst användes ofta som ett instrument i ordlös sång i kombination med Jonas olika saxofoner, sopran-, alt- och barytonsax, som ibland spelades melodiskt och ibland rytmiskt kompletterade Joakims understödjande variationsrika slagverksspel. Pers bas gav en stadig och harmonisk puls åt arrangemangen där han ibland spelade melodiskt vackert med stråke. Lennarts pianospel ömsom glittrade vackra harmonier och ömsom gav sig ut på heta jazziga tonkaskader eller funkigt rytmiskt komp.

Enköpingsposten 23/2 2016 Håkan Wall

 

 

Live från konserten i Enköping :

 

Två Jungfrur

 

Povelmedley

 

Summertime

 

Music A While